Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.
Pessics de Ciència és un projecte del Centre Cultural Sant Josep, un equipament de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. El Centre Cultural Sant Josep es un centre cultural de proximitat, de propietat i gestió municipal amb dependència de la regidoria del districte 1. Té -com els altres equipaments territorials- la missió principal de dinamitzar culturalment el seu territori, però tant per la seva situació geogràfica (a cavall entre els barris Sant Josep i Centre) com per la seva trajectòria, el fan especialment indicat per desenvolupar un projecte d’abast ciutadà, que superi els límits del seu treball convencional, i aculli una línia de divulgació científica i tècnica.

Pessics de Ciència neix d’una forma incipient l’any 2003, amb la col·laboració d’un jove científic hospitalec i usuari del centre, Jordi Serrallonga i Homínid Grup de recerca dels orígens de l’home. Es comencen a programar activitats diverses de forma discontínua.
L’any 2007 –sempre dins els límits de les possibilitats econòmiques del centre- es fa una aposta clara per convertir el projecte Pessics de Ciència en el principal programa de treball del centre cultural. Es comencen a programar activitats de forma estable i continuada. A partir de l'any 2009 s’accentua encara més la feina, programant una activitat setmanal.

En l’actualitat comptem amb el suport de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració estable de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, del CREAMAT del Departament d’Ensenyament, de l’IDIBELL Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, de l’IBEC Institut de Bioenginyeria de Catalunya,  així com de col·laboracions puntuals de diversos estaments, com ara l’ICFO Institut de Ciències Fotòniques, el programa Nanodivulga de la Universitat de Barcelona, l’ICREA Institut Català de Recerca i Estudis Avançats, el CRG Centre de Regulació Genòmica, amb el CRAG Centre de Recerca en Agrigenòmica , i també amb el MMACA Museu de les Matemàtiques de Catalunya.

Des de l’any 2007  participem de manera regular en la Setmana de la Ciència que organitza la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
També des de l’any 2012 col·laborem  amb una programació especial a la Setmana Mundial del Cervell (Brain Awareness Week BAW) és la campanya mundial per augmentar la consciència pública sobre els avenços i beneficis de la investigació del cervell .

En aquest moments el projecte Pessics de Ciència, a més del Centre Cultural Sant Josep abasta altres entitats depenents de l’Ajuntament de l’Hospitalet, com són la Xarxa de Biblioteques de l'Hospitalet i l’Auditori Barradas. També és manté un contacte permanent amb els centres de formació primària i secundària de la ciutat, i és l’únic referent a la ciutat per les persones que tenen curiositat per la cultura científica i tècnica.Justificació
Per què un projecte de divulgació de la ciència i la tècnica, en un centre cultural polivalent i en el marc d’una política de proximitat?

Ben segur que a moltes persones els pot semblar estranya la vinculació ciència i cultura de proximitat, ja que aquest darrer terme és més fàcil de comprendre lligat a intervencions de caire més sociocultural, a processos d’expressió col·lectiva, etc. L’anàlisi que nosaltres fem de les necessitats culturals del nostre entorn, ens porta a interpretar el concepte “proximitat” també en la línia d’acostar el coneixement a la gent, de quotidianitzar el saber, de facilitar la comprensió dels fenòmens culturals i les seves múltiples manifestacions. Pensem que descobrir en les persones l’afany de saber, la possibilitat de desenvolupar afeccions, de recuperar temps perdut o de traçar-se línies de futur, és una bona manera d’aproximar la cultura.

Si a més a més aquest procés d’extensió del saber i el coneixement de la pròpia cultura, es fa amb una xarxa de complicitats entre els diferents agents socials, culturals i educatius del territori, la idea de “proximitat” creiem que queda encara més clara.Objectius
Els grans objectius dels projecte es poden concretar en:

1. Fomentar l’interès per la ciència i apropar-la a la ciutadania de manera atractiva i entenedora.

2. Estimular el coneixement científic i tècnic a tot tipus de públic, des dels més petits a la gent gran.

3. Facilitar l’accés a coneixements científics i tècnics a aquells segments de població menys estimulats culturalment, ja sigui per dèficits en l’educació, per assignació de rols tradicionals, per procedència, etc.

Línies d’actuació
Tot i que la pròpia dinàmica del projecte va obrint noves vies, les principals línies de treball es poden concretar en:

A. Informació

La informació és possiblement la primera baula de la cadena, si més no és la més oberta i l’estratègia més apta per a tots els públics, susceptible de ser tractada des de qualsevol posició i amb qualsevol nivell d’intensitat.

Una bona programació d’accions de difusió, sostinguda en el temps i amb una periodicitat fixa i constant, ha de ser el principal element d’implantació del projecte, el principal fil conductor, i un dels elements permanents o de continuïtat.

Els tres principals formats d’aquesta línia són:

* Exposicions
La disposició de la sala d’exposicions del centre cultural, en la cruïlla de tots els camins dels usuaris, fa que aquest format sigui el més adient per poder arribar també al públic trobat o ocasional, la qual cosa fa que sigui el format més obert, de més difícil control pel que fa a la seva efectivitat, però un dels més atractius.
En la mesura del possible el centre produirà les seves pròpies exposicions, o n’acollirà de produïdes per altres centres o institucions.

* Xerrades i conferències
En aquest format s’articulen la capacitat d’atracció d’uns temes i la seva formulació en un títol, amb la capacitat comunicativa de les persones que els desenvolupen.
Sense renunciar a la possibilitat de fer participar personalitats reconegudes en molt diferents camps, creiem que és un projecte per engrescar joves científics, joves professors o joves investigadors, que puguin aportat un valor afegit d’entusiasme i il·lusió.

* Cinema i audiovisuals
A banda del tòpic d’estar immersos en la societat de l’audiovisual, i sense desmerèixer la seva potència comunicativa i la seva facilitat de lectura, és un format que permet explorar també públics diversos.

* Sortides
El projecte Pessics de Ciència té en el CC Sant Josep el seu primer i principal lloc d’actuació, però hi ha moltes realitats que val la pena veure in situ, per això periòdicament s’organitzen sortides, visites guiades, etc.B. Formació

Sovint la formació és una bona porta d’entrada a un món nou, ja que aporta informació, facilita la participació, genera processos col·lectius de pertinença i reafirmació, etc.
És obvi que un projecte com aquest s’ha de plantejar la formació des d’uns paràmetres molt concrets: màxim rigor científic i mínima complexitat.
Les dues modalitats a desenvolupar són:

* Tallers
Per potenciar al màxim l’experimentació, la utilització de materials, etc. amb una bona combinació d’aportació teòrica i  exercici pràctic. La seva versatilitat com a mètode de treball, fa que es puguin adequar tallers a tots els públics possibles.

* Cursos
Amb la possibilitat de poder treballar amb més temps, de manejar més informació, encara que es redueixi el sector de població que en pugui ser destinatari.

Organització de les accions 

Ciència setmanal
És la columna vertebral del projecte de divulgació; un conjunt d’accions de formació, difusió, etc. programades periòdicament, de manera que es vagin alternant tant els formats (xerrades, projeccions, cursos...), com àmbits científics (arqueologia, medi ambient, biologia, medicina, física, salut, astronomia, tecnologies, etc).
Sovint aquestes accions es vinculen a dies internacionals, celebracions o campanyes (dia mundial del medi ambient, 8 de març, etc.)


Ciència de pel·lícula   
El projecte es planteja dos objectius encadenats: La realització d’una sèrie d’enregistraments de l’opinió de científiques i científics sobre pel·lícules molt diverses, però que tractin alguna temàtica científica o tècnica i la creació d’un fons especialitzat en una biblioteca pública, obert al servei habitual de préstec.
El fons està dipositat i és gestionat per la Biblioteca Tecla Sala de l’Hospitalet.


Aula de ciència
Hi ha alguns aspectes en els que es pot aprofundir una mica més, proposant cursos, tallers, seminaris, etc. Sense defugir el màxim rigor possible, tan el contingut com la seva manera de presentar-lo ha de ser eminentment divulgatius.


Accions singulars
Tot i que son molt importants les accions continuades, ja que son les creen un referent i un hàbit en el públic, la possibilitat de fer algun esdeveniment singular, que pugui tenir més impacte, que pugui cridar l’atenció a un ventall més ampli de públic, es planteja com un complement interessant.

* La Setmana del Cervell
* Estius a Can Sumarro
* La Setmana de la Ciència
* Darwin Day


Pessics 2.0 i xarxes socials
Hores d’ara no cal justificar la necessitat de tenir presència a la web i a les xarxes socials.

Actualment el projecte està present a la xarxa a través de la pàgina del centre cultural www.ccsantjosep.cat i a través del blog www.pessicsdciencia.blogspot.com
A les xarxes socials Pessics de ciència té un compte a twitter.com/pessics una pàgina a facebook www.facebook.com/pessics.deciencia i també un canal a www.youtube.com/user/pessicsdeciencia


Generació de continguts audiovisuals
Sense menystenir la importància de les accions presencials –que tenen valor afegits innegables- és molt important la generació de continguts en formats digitals, tant per la seva conservació, com per poder ampliar l’abast d’usuaris. Els continguts que es generen estan disponibles a l’esmentat canal de YouTube: www.youtube.com/user/pessicsdeciencia

* Enregistrament de les conferències i posterior edició
* Enregistrament dels comentaris de pel·lícules i posterior edició
* Reportatges de les visites, sortides i accions singulars