Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Projecte "Caretta a la vista!"

Vídeo que dóna a conèixer la tortuga babaua, descriu el seu procès d'anidació i proporciona instruccions sobre com actuar en cas de trobar-se una tortuga marina o un rastre a les platges de la Península Ibèrica.
La tortuga babaua és la tortuga marina més abundant al Mediterrani, però també hi trobem altres espècies com la tortuga llaüt, la tortuga verda i molt excepcionalment la tortuga Kemp i olivàcia. Trobem dues colònies diferenciades, l’ oriental on es troben individus juvenils, subadults i adults (amb unes 3.000 femelles reproductores); i l’ occidental, formada bàsicament per joves i subadults concentrats en zones d’ alimentació, i amb una abundància estimada d’entre 100.000 i 250.000 individus. La tortuga babaua ha nidificat tradicionalment a la conca Est (Turquia, Grècia, Xipre), però no així a la seva part més occidental. No obstant això, des de l’any 2001 s’han registrat alguns esdeveniments de nidificació esporàdics a Espanya, sud de França i Itàlia.

Des de 2001 a 2011 es van registrar quatre nius a Espanya. L’estiu de 2014 va suposar un increment de l’activitat, ja que es van detectar vàries tortugues marines en platges de diferents punts de la costa catalana i valenciana, i es van confirmar la posta de tres nius. Durant l’estiu de 2015 aquests esdeveniments s’han anat repetint, registrant-se cinc activitats de nidació de tortugues marines, que han representat dos nius exitosos més durant el juliol de 2015.Més informació: www.carettaalavista.com